Booking and contact

teater@sagohuset.nu +46 46 12 21 41
Revingegatan 8 223 58 LUND
 

Bokning och kontakt

teater@sagohuset.nu 046-12 21 41
Revingegatan 8 223 59 LUNDprojekt

Teater Sagohuset finns över hela världen.
Vi samarbetar och gör utbyten med andra teatrar, organisationer, föreningsliv, myndigheter och andra kulturinstitutioner. Lokalt, nationellt och runt om i världen.
Skapande skola-projekt genomförs över hela Skåne för alla åldrar.
Vill ni samarbeta med oss? Tveka inte, kontakta oss med din idé till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen eller 046-122141 

 
INGA SMÅ STJÄRNOR FÅR SLOCKNA Genom ett unikt Samarbete mellan Teater Sagohuset och Stiftelsen Skånska Landskap kan vi erbjuda ett engagerande möte mellan barn, natur och kultur; Inga små stjärnor får slockna. 

Dagen innehåller:
 

Utställning Småkryp

En poetisk och rogivande utställning om småkryp som går att finna runt om i Fulltoftas skogar och kulturlandskap. Fula eller vackra, det är ändå småkrypen som får världen och miljön att fungera.

De är fullständigt livsnödvändiga för vår överlevnad och vårt välmående.

I denna utställning lär vi känna några väldigt vanliga arter och några ovanliga. Utställningen inspirerar även till att gå ut på egna krypletarsafari för att se och upptäcka storheten även i det allra minsta.
 

Eget skapande

Efter föreställning och utställning får eleverna gå ut i naturlandskapet och själva samla in naturmaterial till eget skapande tillsammans med en land-art pedagog. Varje barn får göra ett eget litet småkryp, hämtat från fantasins värld, inspirerat av de tankar och kunskaper som utställningen har gett. Dessa skapelser får de sedan ta med sig tillbaka till skolan där de själva får ställa ut sin konst. Denna del av dagen sker utomhus, vilket innebär att eleverna behöver ha kläder efter väder.
 

Föreställning: Pojken och Stjärnan. Av Barbro Lindgren i regi av Pelle Öhlund.

Natthimlen är mörk och stilla och full av stjärnor.

Cirkustältet är tomt och tyst. Men i eldslukarens vagn lyser det. Där föds ett barn, med vidöppna ögon kommer han till världen och ser sig allvarsamt om- kring. Samma natt föds också ett litet föl i cirkushästarnas vagn.

Det är märkvärdigt, de föds samma natt och två stjärnor tänds på natthimlen ovanför cirkustältet.

Ett rörande och humoristiskt, visuellt och musikaliskt teateräventyr om vänskap.
 

För vem?

Årskurs F - År 2 i utvalda kommuner i Skåne som är; Hörby, Lund, Eslöv, Svalöv, Kristianstad, Hässleholm, Klippan, Perstorp och Malmö. Begränsat antal deltagare!

Obs! Stor del av dagen sker utomhus, vilket innebär att eleverna behöver ha kläder efter väder. 50 elever/ pass.
 

Var?

Fulltofta Naturcentrum
 

När?

11 mars-29 mars samt 2 sep-19 sep 2019
 

Kostnad?

Hela dagen är kostnadsfri för deltagande skolor. Såväl dagen innehållande föreställning, utställning och eget skapande som bussarna är finansierade av Statens Kulturråd och Region Skåne. Egen medhavd lunch och ev frukt medtages. Äts utomhus. Möjlighet att grilla finns.
 

Anmälan?

Höstens platser erbjuds i första hand till de skolor som anmält sig men ej kommit med under våren. Erbjudandet kommer genom att vi ringer upp er.

Praktisk info sänds ut till de skolklasser som fått erbjudandet

 


CULTURE LUGGAGE Om projektet: 

Varje människa bär med sig ett baggage av minnen och erfarenheter. Teater Sagohuset vill med EU-projektet Culture Luggage lyfta fram det kulturella arv av drömmar, visdom och levnadsråd som finns i vår gemensamma och outtömliga sagoskatt. Projektet syftar till att utveckla en känsla av tillhörighet människor emellan. När man möts kring berättandet är det lättare att synliggöra likheter, sänka barriärer och hitta gemensamma nämnare.
Culture Luggage är ett EU-projekt delfinansierat av Creative Europe och ett samarbete mellan Grekland, Sverige och Italien.


About the project: 
Every person carries with them a baggage of memories and experiences. Teater Sagohuset will, within the EU-project Culture Luggage, highlight the cultural inheritance of dreams, wisdom and life guidence which exists in our mutual and inexhaustible story-treasure. The project aims to develop a sense of belonging between people. When one meets through the narrative, it is easier to see similarities, lower barriers and find common-denominators. Culture Luggage is a EU project partly financed by Creative Europe and a collaboration between Greece, Sweden and Italy.

إىل جمع الخرافات والقصص من ثقافات مختلفة، كأداة لزيادة التفاهم والقبول يهدف املرشوع األورويب ”حقائب ثقافية” “Luggage Culture“ املتبادل بني الالجئيني والسكان املحليني. سنقوم بتطوير عروض مشرتكة تم تطويرها بالتعاون مع الالجئيني والفنانني بلد املنشأ والبلدان املضيفة لالجئيني. املحلني، حيث يتم تقديم حكايات و خرافات تقدم خصائص وامور مشرتكة بني سيتم تنظيم هذه العروض املرسحية باللغة العربية والسويدية واالنكليزية والكثري من اللغات العاملية واالوروبية عىل حد سواء للسامح مبشاركة كل املجموعات دون اي حاجز لغوي.


Om föreställningen Words of wisdom:

Hur berättar man en historia för en flerspråkig åhörarskara? Om man dessutom har som mål att väcka lust till det egna berättandet?
Detta funderade jag över efter att ha berättat med tolk, flera tolkar och efter att ha grupperat åhörarna i mindre grupper där någon hjälpligt kunde översätta för de andra, vilket ledde till ett ständigt surr!
Så föddes idén till en flerspråkig simultangestaltning som vi nu visar i Words of Wisdom. Dansare och musiker framför historier från Syrien, Turkiet och Sverige på arabiska, engelska och svenska. Språken vävs samman med rörelse och musik och blir en lekfull skröna med korn av sanning! 
Margareta Larson, regissör 

 

Medverkande:
Christine Brorsson, Pietro La Loggia, Yazan Saad, Bader Debs and Izzmat Labbad.

 


Läs mer på http://cultureluggage.eu


PEOPLE TO PEOPLE 2018
Etiopien, Kenya

28/2-12/3 2018 åkte Teater Sagohuset till Cirkus Debere i Etiopien för att där sammanstråla med Sarakasi Trust från Kenya. Där fortsätter vi samarbetet kring sagoberättande och sagogestaltning i projektet People to People. 
Dessa båda grupper besökte Teater Sagohuset i augusti 2017. 

 
 
FAIDRA 2017
Grekland, Bulgarien, Polen, Italien
Under 2017 medverkade Teater Sagohuset tillsammans med 7 andra Eu-länder i projektet FAIDRA.
Projektet behandlade personliga berättelser och vittnesmål från vanliga europeiska familjer som upplevt invandring under olika omständigheter och perioder av landets moderna historia.
 Dessa berättelser har blivit "råmaterial" för en prestation, i genren dokumentär teater.
 Separation och återförening av familjemedlemmar, nedsänkning i en främmande kultur och efterföljande anpassning eller avslag, kampen för att förena arbete och familjeliv i en obekant miljö eller i två olika länder, känslor och livets realiteter, framgång och misslyckande, kommer att föras in i fokus att sy ihop ett lapptäcke av berättelser, situationer, meddelanden och känslor, i en bakgrund som visar en del av den senaste tidens sociala och kulturhistoria européer som inte lärs ut i skolan eller skriftlig i den officiella historien dokument.
 Projektet utmynnade i föreställningen Green Button Passport som spelades i olika städer i Europa.
I Lund spelades föreställningen den 29 oktober 2017 med skådespelare från de deltagande länderna samt skådespelare från Teater Sagohuset.
Länk till websida


MYRITH- INDIEN 2012Sedan 2005 har Teater Sagohuset haft ett samarbete med den indiska gruppen Natana Kairali och 2012 beviljades stöd för projektet MTRITH. Syftet med projektet är att stärka och utveckla kultursamarbetet mellan Teater Sagohuset och Natana Kairali och andra partners i Sverige och Indien och att medverka till fattigdomsbekämpning och ett jämställt och hållbart samhälle och att skapa ömsesidig kompetens avseende skapande och konstnärligt arbete med barn och unga och framförallt personer med funktionsnedsättning.Projektet pågick under 2012-2013 och inleddes med ett besök av Natana Kairali i Lund i maj 2012, där de även visade sin föreställningen "Sita". Samarbetet inkluderade seminarier och workshops om arbete med dans och drama samt andra kulturverksamheter för främst barn och unga med funktionsnedsättning.
Den gästande kutiyattamgruppen tillhör Natana Kairali- ett teater och forskningscenter där man ägnar sig åt flera av de traditionella och klassiska teater- och danstraditioner som finns i Kerala. Artisterna är utbildade av den legendariska Kutiyattamskådespelaren Guru Ammannur Madhava Chakyar. Centret grundades 1975 av Gopal Venu som sedan dess varit konstnärlig ledare. Natana Kairali är också en mötesplats för såväl den traditionella som den samtida teatern. Scenkonstnärer från hela världen samlas där till workshops, seminarier och utbyter erfarenheter mellan sina respektive traditioner.
Läs gärna vår sammanfattning till redovisningsrapporten här.
Fler bilder  

KIRSTEN - Om rätten att välja sitt eget liv
Projekt Kirsten ingår i ett flerårigt projekt där Teater Sagohuset på olika sätt och med olika målgrupper arbetar med frågor kring heder och frihet. Projektet är ett samarbete mellan Teater Sagohuset och riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadim) och föreningen Tänk om i Malmö.
 
Idag upplever cirka 70000 ungdomar i ålder 16-25 år att de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. Det visar Ungdomsstyrelsens kartläggning "Gift mot sin vilja". Många unga tror också att de skulle bestraffas av sina föräldrar om de visar sig vara homo- eller bisexuella. Detta är bara några exempel på hur ungdomar i dag erfar att de saknar rätten att själva bestämma över sina liv.
 
Med projekt Kirsten vill Teater Sagohuset visa, lyfta fram och fördjupa olika frågor som berör individens rätt till egna livsval. I det offentliga samtalet sägs att invidiven är fri och okränkbar. Samtidigt visar samhället en oförmåga att försvara och skydda ungdomar som drabbas av förtryck och våld, när de vill göra egna livsval i konflikt med föräldras och släktingars traditon och kultur. Målgruppen är högstadie- och gymnasieelever samt personal.
 
Projektet består av:
* Teaterföreställning Kirsten, som antigen spelas på turné i skolans lokaler eller på Teater Sagohuset i Lund.
* Uppföljningsarbete för skolor
 
För mer information och anmälan, kontakta Teater Sagohuset på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen eller på telefon 046- 12 21 41
För vårt pedagogiska paket, se här. Perfekt för Skapande Skola!
Med stöd av Kulturrådet, Region Skåne, Lunds kommun, PostkodLotteriet, Chelha stiftelse, Folkuniversitetet


FÖRESTÄLLNINGAR GÄSTSPELAR VÄRLDEN
Teater Sagohusets föreställningar gästar ofta festivaler, teatrar och ambassader i andra länder. Föreställningen Max - Pjäsen om Bollen, Bilen och Lampan har gästat Norge, Danmark, Finland, Österrike, Frankrike, USA, Indien och på Kuba. Vargens Öga har spelats i Indien och Mera Max! har spelats i Danmark. 


 
 
MED STÖD FRÅN: KULTURRÅDET, REGION SKÅNE OCH LUNDS KOMMUN, FOLKUNIVERSITETET LUND
WITH SUPPORT FROM: KULTURRÅDET, REGION SKÅNE OCH LUNDS KOMMUN
site created and hosted by Intendit