Booking and contact

teater@sagohuset.nu +46 46 12 21 41
Revingegatan 8 223 58 LUND
 

Bokning och kontakt

teater@sagohuset.nu 046-12 21 41
Revingegatan 8 223 59 LUNDprojekt

Teater Sagohuset finns över hela världen.
Vi samarbetar och gör utbyten med andra teatrar, organisationer, föreningsliv, myndigheter och andra kulturinstitutioner. Lokalt, nationellt och runt om i världen.
Skapande skola-projekt genomförs över hela Skåne för alla åldrar.
Vill ni samarbeta med oss? Tveka inte, kontakta oss med din idé till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen eller 046-122141 

 

 


CULTURE LUGGAGE Om projektet: 

Varje människa bär med sig ett baggage av minnen och erfarenheter. Teater Sagohuset vill med EU-projektet Culture Luggage lyfta fram det kulturella arv av drömmar, visdom och levnadsråd som finns i vår gemensamma och outtömliga sagoskatt. Projektet syftar till att utveckla en känsla av tillhörighet människor emellan. När man möts kring berättandet är det lättare att synliggöra likheter, sänka barriärer och hitta gemensamma nämnare.
Culture Luggage är ett EU-projekt delfinansierat av Creative Europe och ett samarbete mellan Grekland, Sverige och Italien.


About the project: 
Every person carries with them a baggage of memories and experiences. Teater Sagohuset will, within the EU-project Culture Luggage, highlight the cultural inheritance of dreams, wisdom and life guidence which exists in our mutual and inexhaustible story-treasure. The project aims to develop a sense of belonging between people. When one meets through the narrative, it is easier to see similarities, lower barriers and find common-denominators. Culture Luggage is a EU project partly financed by Creative Europe and a collaboration between Greece, Sweden and Italy.

إىل جمع الخرافات والقصص من ثقافات مختلفة، كأداة لزيادة التفاهم والقبول يهدف املرشوع األورويب ”حقائب ثقافية” “Luggage Culture“ املتبادل بني الالجئيني والسكان املحليني. سنقوم بتطوير عروض مشرتكة تم تطويرها بالتعاون مع الالجئيني والفنانني بلد املنشأ والبلدان املضيفة لالجئيني. املحلني، حيث يتم تقديم حكايات و خرافات تقدم خصائص وامور مشرتكة بني سيتم تنظيم هذه العروض املرسحية باللغة العربية والسويدية واالنكليزية والكثري من اللغات العاملية واالوروبية عىل حد سواء للسامح مبشاركة كل املجموعات دون اي حاجز لغوي.


Om föreställningen Words of wisdom:

Hur berättar man en historia för en flerspråkig åhörarskara? Om man dessutom har som mål att väcka lust till det egna berättandet?
Detta funderade jag över efter att ha berättat med tolk, flera tolkar och efter att ha grupperat åhörarna i mindre grupper där någon hjälpligt kunde översätta för de andra, vilket ledde till ett ständigt surr!
Så föddes idén till en flerspråkig simultangestaltning som vi nu visar i Words of Wisdom. Dansare och musiker framför historier från Syrien, Turkiet och Sverige på arabiska, engelska och svenska. Språken vävs samman med rörelse och musik och blir en lekfull skröna med korn av sanning! 

Margareta Larson, regissör 

 

Medverkande:
Christine Brorsson, Pietro La Loggia, Yazan Saad, Bader Debs and Izzmat Labbad.


 


Läs mer på http://cultureluggage.eu____________________________________________________________________________

KULTURKALENDERNFör fjärde året i rad öppnas dagligen i december en lucka i den levande Kulturkalendern! Det blir en färgrik blandning av uppföranden av teater, musik, filmvisning, dans, performance, författaruppläsningar och presentationer av både proffs och amatörer från Lunds rika kulturliv. Kalendern presenteras stolt av Teater Sagohuset och Vinterlund. En julig vandring utgår från platsen. 
Evenemanget är en del av Vinterlund- ett brett program av välkända och helt nya evenemang i centrala Lund från första adventshelgen till alla hjärtans dag. 

Pågår: 1-23 dec 
17.00 på vardagar 
12.00 på helger 
Plats: Stortorget i Lund


Se även: www.vinterlund.se
 

 
 
MED STÖD FRÅN: KULTURRÅDET, REGION SKÅNE OCH LUNDS KOMMUN, FOLKUNIVERSITETET LUND
WITH SUPPORT FROM: KULTURRÅDET, REGION SKÅNE OCH LUNDS KOMMUN
site created and hosted by Intendit